96448شرکت مهندسی تهویه و برودت اسیا سهامی خاص وثبت شده به شماره
ثبت شرکت ها در تهران می باشد
TBA.ENG.CO@gmail.com


شناسایی
شرکت تهویه و برودت آسیا
T.B.A.Eng.Co

رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه:

1- رتبه تاسيسات ابنيه                                                                      سه قديم

2- رتبه تاسيسات و تجهيزات سردخانه و كشتارگاه                              قديم

3- رتبه تاسيسات مكانيكي و برقي                                                      سه جديد

4- رتبه ابنيه                                                                                     پنج جديد

5- رتبه برق                                                                                       پنج جديد

 

پروژه ها:

1- بيمارستان بردسير كرمان                                                 كارفرما : مسكن و شهرسازي

2- كارخانه ماشين سازي معدني كرمان                                   كارفرما: شركت ماشين سازي معدني كرمان

3- ساختمان ترمينال فرودگاه زاهدان                                  كارفرما: شركت فرودگاههاي كشور

4- برج مسكوني ولنجك                                                       كارفرما: شركت مسكن و نواحي صنعتي

5- تاسيسات برقي ساختمان متن توانير                                    كارفرما : وزارت نيرو

6- کارخانجات سيمان سفيد ساوه                                                             کارفرما: شرکت سيمان ساوه

7- موتور خانه مرکزي و تونل انرژي شهرک فن آوري                       کارفرما: شرکت شهرکهاي خراسان رضوي

8-تحقيقات جهاد دانشگاهي کرج                                                              کارفرما: جهاد دانشگاهي

و ديگر پروژه هاي مختلف كه توسط مديران شركت انجام يافته است و پروژه هاي نظارتي و اجرايي كه همكاران شركت انجام داده اند و پرسنل اجرايي موتورخانه هاي بزرگي كه انجام داده اند بصورت دست دوم.

مديران شركت:

1- خانم شهربانو رحمان ستايش            عضو هيئت مديره                 فوق ليسانس شيمي فيزيك دانشگاه شريف

2- آقاي فرزاد تهرانچي                         مدیر عامل                         مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف

3- آقاي جواد تهرانچي                         رئیس هیئت مدیره              فوق ليسانس مكانيك سيالات انگلستان

4- فرناز تهرانچي                                      عضو                              ليسانس کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف

پرسنل فني شركت :

1- مهندس احمد حقاني                                                                مهندسي ساختمان دانشگاه امير كبير

2- مهندس حميد يزدانبخش                                                         مهندسي مكانيك دانشگاه بنگلور

3- مهندس علي سبحاني                                                              مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز

گروههاي كاري:

1- گروه لوله كش                                                                            پنج گروه سه نفره

2-  گروه كانال ساز                                                                           سه گروه سه نفره

3- گروه چدنكار                                                                                 سه گروه سه نفره

4- گروه موتور خانه كار                                                                    دو گروه پنج نفره

5- گروه برقكار                                                                                  چهار گروه پنج نفره

6- گروه راه انداز سيستمهاي تاسيساتي                                             سه گروه سه نفره

7- گروه تابلوهاي فشار قوي                                                              دو گروه سه نفره

8- گروه ساختماني                                                                            چهار گروه سه نفره

ماشين آلات :

1- سواري                                                                                         پنج دستگاه

2- وانت                                                                                             دو دستگاه

3- دستگاه جوش                                                                               دو دستگاه

4- جرثقيل دستي و تي فور و دستگاه جوش متحرك آمپر پايين و غيره    به تعداد مورد لزوم