Home


1990-2004

Sinh Hoạt Những Th�ng Vừa Qua 2006

Tham Dự Những Kh�a Tu Học Tại Ch�a

Phật Đản Quốc Tế

Hoạt Động Thanh Ni�n GĐPT-TT

H�nh C�c C� Thiếu Nữ GĐPT-TT

Du Ngoạn - 02.07.2006

H�nh Lịch Sử Đức Phật Th�ch Ca

Ng�y Sinh Hoạt v� An Vị Phật Nh� Sương, Thanh v� Hường Olten 28.10.2006

H�nh Đ�m Cưới Htr. Tuấn 07.10.2006

Phim Ảnh


 

Hessen

Để tiện cho coi hình Trực Tuyến(Online) qua Internet nhanh một chúc, cho nên những hình Ảnh trên đây đều thu nhỏ lại, nhưng độ rỏ không thay đổi! Nếu ACE nào cảm thấy hình nào mình thích và muốn thâu về, nhưng hình hơi nhỏ quá! Thì ACE cứ tự nhiên liên lạc qua E-mail truongdung17@swissonline.ch này và ghi rỏ tên những hình mà mình thích hoặc kèm theo tấm hình mà mình muốn qua E-mail trên, thì trong thời gian ngắn nhất sẽ có tấm hình Original mà ACE cần. Một chúc chuyện nho nhỏ thông báo cho ACE biết.

Chúc ACE vui vui.

 

Mục ��ch Gia ��nh Phật Tử: ��o tạo Thanh, Thiếu v� �ồng ni�n trở th�nh Phật tử ch�n ch�nh, g�p phần x�y dựng x� hội theo tinh thần Phật gi�o.
Liên Lạc: LÐT(Minh Tài): 032 636 02 82 nguyen@freesurf.ch . LĐP(Thị Trực): 032 384 56 11 vo-dang@bluewin.ch, TK(Minh Trường): 052 222 77 17 tho.dung@hispeed.ch . BKT GĐPT-Thiện Trí truongdung17@swissonline.ch
Địa Điểm Sinh Hoạt: Hoffurri Schulhaus, Eckwiesenstr.5, 8408 Winterthur

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.