דף הבית >>ראש השנה >>סדר ליל ראש השנהסדר ליל ראש השנה

תמרים
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

רוביא - לוביא
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שירבו זכויותינו ותלבבנו

כרתי
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיכרתו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

סלק
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו

קרע - דלעת
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתיקרע רוע גזר דיננו. ויקראו לפניך זכיותינו

רימון
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שנהיה מלאים מצוות כרימון

תפוח בדבש
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה
מראשית השנה עד אחרית השנה

ראש
יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו
שנהיה לראש ולא לזנב
.

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.