דף הבית >> פסח >> אחד מי יודע - ערבית
אחד מי יודע - ערבית

?ווַאחַד מִין יִעְלַם? ווַאחַד מִין יִידְרִי

ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?תנֵין מִין יִעְלַם? תנֵין מִין יִידְרִי

תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?תַּלַתֵּא מִין יִעְלַם? תַּלַתֵּא מִין יִידְרִי

תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?אַרְבַּע מִין יִעְלַם? אַרְבַּע מִין יִידְרִי

אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?חַמֵס מִין יִעְלַם? חַמֵס מִין יִידְרִי
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?סִיתַּא מִין יִעְלַם? סִיתַּא מִין יִידְרִי

סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


.שַׂבַּע מִין יִעְלַם? שַׂבַּע מִין יִידְרִי

שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?תַּמַּן מִין יִעְלַם? תַּמַּן מִין יִידְרִי

תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?תִּשְׂעַה מִין יִעְלַם? תִּשְׂעַה מִין יִידְרִי

תִּשְׂעַה אַשְׁהוּר אֶל חִיבְּלַה
תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?עַשַׂר מִין יִעְלַם? עַשַׂר מִין יִידְרִי

[עַשַׂר ווַאסַיַה [אֶל עַשַׂר
תִּשְׂעַה אַשְׁהוּר אֶל חִיבְּלַה
תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?חְדַעְשַׂר מִין יִעְלַם? חְדַעְשַׂר מִין יִידְרִי

חְדַעְשַׂר כַּאוּכַּבְּ פִי סַמַא
[עַשַׂר ווַאסַיַה [אֶל עַשַׂר
תִּשְׂעַה אַשְׁהוּר אֶל חִיבְּלַה
תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


?תְּנַעְשַׂר מִין יִעְלַם? תְּנַעְשַׂר מִין יִידְרִי

תְּנַעְשַׂר אַשְׁהוּר אֶל סַנַּא
חְדַעְשַׂר כַּאוּכַּבְּ פִי סַמַא
[עַשַׂר ווַאסַיַה [אֶל עַשַׂר
תִּשְׂעַה אַשְׁהוּר אֶל חִיבְּלַה
תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּא


תְּלַתַּעְשַׂר מִין יִעְלַם? תְּלַתַּעְשַׂר מִין יִידְרִי?

תְּלַתַּעְשַׂר טּורוּקּ אֶ(לְ)תַּפְסִיר
תְּנַעְשַׂר אַשְׁהוּר אֶל סַנַּא
חְדַעְשַׂר כַּאוּכַּבְּ פִי סַמַא
[עַשַׂר ווַאסַיַה [אֶל עַשַׂר
תִּשְׂעַה אַשְׁהוּר אֶל חִיבְּלַה
תַּמַּן אַיַאם אֶל טוּהוּר
שַׂבַּע אַיַאם אֶל אוּסְבּוּעְ
סִיתַּא כּוּתּוּב אֶלְמִישְנַה
חַמֵס אַסְפַר מוּסַא אֶלְחַמְסַא
אַרְבַּע אִימַאתְּנַא
תַּלַתֵּא אַבַאתִּינַא
תנֵין מּוסַא ווַאהַרוּן
ווַאחַד רַבּוּן חַ'אלִיקְנַא
!אַלְלַה הוּא, אַלְלַה הוּא, אַלְלַה אִילַּה הוּאדף הבית

סדר ליל פסח
חידונים
הגדה של פסח
מתכונים
קישורי פסח
שירי פסח
עשר המכות
תפזורת לפסח
תמונות לפסח
ספירת העומר
ברכת האילנות
תרופות כשרות לפסח
עירוב תבשילין
תרופות כשרות לפסח
אחר מי יודע - בערבית

Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.