דף הבית >> חנוכה >> על הניסים

על הניסים


על הנסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות
שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה

בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובניו כשעמדה מלכות יון
הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך
ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, רבת את ריבם, דנת את
דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים
וטמאים ביד טהורים ורשעים ביד צדיקים וזדים ביד עוסקי תורתך
ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך ולעמך ישראל עשית תשועה
גדולה ופרקן כהיום הזה : ואחר כן באו בניך לדביר ביתך ופנו את
היכלך וטהרו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קדשך וקבעו שמונת
.ימי חנכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדולדף הבית
חנוכה
ברכות להדלקת נרות חנוכה
על הניסים
הלכות חנוכה
חידון חנוכה
מצגת חנוכה
מתכוני חנוכה
קישורי חנוכה
שירי חנוכה
משחקים ושעשועים לחנוכה
סיפור נס חנוכה
תמונות
איורים


Leading Cloud Surveillance service

Leading Enterprise Cloud IT Service Since 2003

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.